خیریه


زلزله سرپل ذهاب

پس از وقوع حادثه دلخراش زلزله سرپل ذهاب، بلافاصله با برگزاری جلسه ای اضطراری تصمیم گرفته...