سلامتی


عمل جراحی مددجو

امین پسری معلول ذهنی که مقیم در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد است. یک عارضه و برآمدگی...