همه دسته بندی ها


عمل جراحی مددجو

امین پسری معلول ذهنی که مقیم در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد است. یک عارضه و برآمدگی...


زلزله سرپل ذهاب

پس از وقوع حادثه دلخراش زلزله سرپل ذهاب، بلافاصله با برگزاری جلسه ای اضطراری تصمیم گرفته...