کمک های مردمی


مناطق محروم

مناطق محروم

<p>مشکلات و معضلات زیاد در این مناطق و محدودیت بودجه</p>
[vc_progress_bar values="100|100% DONATED OF تومان100000000" bgcolor="custom"]

Has been completed

تهیه کانکس

تهیه کانکس

<p>تامین و ارسال کانکس هایی با ویژگی سرویس های بهداشتی و حمام سیار</p>
[vc_progress_bar values="100|100% DONATED OF تومان350000000" bgcolor="custom"]

Has been completed

هزینه عمل جراحی

هزینه عمل جراحی

<p>تامین هزینه جراحی امین معلول ذهنی در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد</p>
[vc_progress_bar values="100|100% DONATED OF تومان50000000" bgcolor="custom"]

Has been completed

تهیه لوازم التحریر

تهیه لوازم التحریر

<p>تهیه و توزیع لوازم التحریر و لوازم کمک آموزشی</p>
[vc_progress_bar values="100|100% DONATED OF تومان40000000" bgcolor="custom"]

Has been completed

تهیه ارزاق

تهیه ارزاق

<p>تهیه و توزیع دوره ای ارزاق در مناطق محروم و کم برخوردار</p>
[vc_progress_bar values="100|100% DONATED OF تومان200000000" bgcolor="custom"]

Has been completed

هزینه های تهیه دارو

هزینه های تهیه دارو

<p>تامین و پوشش هزینه های دارو و درمان بیماران خاص</p>
[vc_progress_bar values="100|100% DONATED OF تومان175000000" bgcolor="custom"]

Has been completed