همکاری با ما

همکاری با مهرلیلا

همکاران ما در بخش جذب همکار نیکوکار، پس از بررسی های لازم از طریق راه های ارتباطی رسمی که در سایت تایید شده است با شما تماس خواهند گرفت، بنابراین لطفا از تماس های غیرضروری اجتناب کنید.

توجه داشته باشید: شما می پذیرید با پر کردن این فرم و حتی توافق برای همکاری با “موسسه خیریه مهرلیلا” هیچگونه رابطه مالی و استخدامی با این موسسه نداشته و این همکاری صرفا جنبه خیرخواهانه از طرف شما خواهد داشت.

توجه: پر کردن کلیه گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.