کمک های دریافتی

مناطق محروم

مناطق محروم

مشکلات و معضلات زیاد در این مناطق و محدودیت بودجه

۱۰۰% اهدا شده از تومان۱۰۰۰۰۰۰۰۰

از شما متشکریم

کامل شده است

تهیه کانکس

تهیه کانکس

تامین و ارسال کانکس هایی با ویژگی سرویس های بهداشتی و حمام سیار

۱۰۰% اهدا شده از تومان۳۵۰۰۰۰۰۰۰

از شما متشکریم

کامل شده است

هزینه عمل جراحی

هزینه عمل جراحی

تامین هزینه جراحی امین معلول ذهنی در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد

۱۰۰% اهدا شده از تومان۵۰۰۰۰۰۰۰

از شما متشکریم

کامل شده است

تهیه لوازم التحریر

تهیه لوازم التحریر

تهیه و توزیع لوازم التحریر و لوازم کمک آموزشی

۱۰۰% اهدا شده از تومان۴۰۰۰۰۰۰۰

از شما متشکریم

کامل شده است

هزینه های تهیه دارو

هزینه های تهیه دارو

تامین و پوشش هزینه های دارو و درمان بیماران خاص

۱۰۰% اهدا شده از تومان۱۷۵۰۰۰۰۰۰

از شما متشکریم

کامل شده است

تهیه ارزاق

تهیه ارزاق

تهیه و توزیع دوره ای ارزاق در مناطق محروم و کم برخوردار

۱۰۰% اهدا شده از تومان۲۰۰۰۰۰۰۰۰

از شما متشکریم

کامل شده است