کمک های دریافتی

مناطق محروم

مناطق محروم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از...

32% اهدا شده از تومان1000000000

No روز باقی مانده برای رسیدن به هدف

کامل شده است

تهیه کانکس برای سرپل ذهاب

تهیه کانکس برای سرپل ذهاب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از...

50% اهدا شده از تومان350000000

No روز باقی مانده برای رسیدن به هدف

کامل شده است

بیماری های خاص

بیماری های خاص

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از...

100% اهدا شده از تومان50000000

از شما متشکریم

کامل شده است

پوشش هزینه های عمل جراحی

پوشش هزینه های عمل جراحی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از...

63% اهدا شده از تومان275000

No روز باقی مانده برای رسیدن به هدف

کامل شده است

تهیه لوازم آموزشی و کمک آموزشی

تهیه لوازم آموزشی و کمک آموزشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از...

94% اهدا شده از تومان400000

No روز باقی مانده برای رسیدن به هدف

کامل شده است

پوشش هزینه های تهیه دارو

پوشش هزینه های تهیه دارو

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از...

70% اهدا شده از تومان360000

No روز باقی مانده برای رسیدن به هدف

کامل شده است