کمک ها و حمایت های شما مردم عزیز است که باعث دلگرمی ما و توسعه خدمات رسانی به هموطنان دردمند می شود.

 

لطفا همواره یاور ما باشد

"بی بی حور" در مبارزه با بیماری سرطان به کمک ما نیاز دارد

“خیریه مهرلیلا” و همراهان همیشگی و مهربانش به رنج روزهای سخت و پر از درد "بی بی حور" در مبارزه با بیماری سرطان آگاه هستند. این بار هم با توکل به خدا و حمایت مردم نیکوکار و نازنین در گذراندن این روزهای سخت، کنار بیمار نیازمند دیگری خواهیم بود. به زودی، روزی میرسد که در کنار هم سلامتی بی بی حور را جشن خواهیم گرفت.

تهیه لوازم تحریر برای کودکان مناطق کم برخوردار

برآورده کردن آرزوهای به حق کودکان مناطق کم برخوردار یکی از رسالت های ما است، امسال هم به رسم و سنت دیرینه “خیریه مهرلیلا” برای تامین این اقلام در حال تدارک هستیم و امید داریم با دست همراهی شما، قدم های بلندتر و محکم تری برداریم.