عمل جراحی

عمل جراحی محمد امین

با حمایت مادی و معنوی مددجویان، همیشه سعی کرده ایم تا با حضور کنار این عزیزان در شرایط سخت روحی و روانی در زمان عمل جراحی و دوره درمان، به مددجو و خانواده ایشان دلگرمی داده و باعث افزایش روحیه جنگندگی و مبارزه بر بیماری غلبه کنیم.

کمک های خیریه مهرلیلا

  • حمایت های مالی برای انجام عمل های جراحی
  • تهیه دارو در زمان دوره درمان
  • و….