خیریه مهرلیلا رسالت خود را همچون سال های گذشته خدمت رسانی به کودکان می داند، کودکانی با شرایط کم توان جسمی و ذهنی، مبتلا به سرطان و بیماری های خاص، بی سرپرست و بد سرپرست هستند.

مراجعه حضوری با تعیین وقت قبلی

27 48 98 22 (21) 98+

تیم های اجرایی خیریه مهرلیلا

با همکاران ما در بخش های مختلف آشنا شوید

Logo Madadjoyan
امور مددجویان
Team2 SAA
سارا احمدآبادی

مدیر اجرایی

Team2 HB
حامد بابایی

تحقیقات میدانی

Team2 RB
رضا بازقندی

تحقیقات میدانی و پشتیبانی

Team2 AN
دکتر امیر نجاتی

پزشک معتمد

Team2 NSH
نگار شریفی فرد

پذیرش و پیگیری مددجویان

Team2 ZSHF
زهرا شاهین فر

کارشناس مددکار اجتماعی

Team2 HNM
حمید نیکمرام

پشتیبانی

Team2 KB
کیارش بلوکات

پشتیبانی، توزیع و پخش

Logo PR
روابط عمومی
Team2 MAO
محمدعلی امیدی

مدیر روابط عمومی،
وب سایت، رسانه و تبلیغات

Team2 AA
علی عطایی

امور بین الملل

Team2 AB
علی بابایی

آهنگساز و موزیسین

Team2 ZSHF2
زهرا شاهین فر

تولید محتوای صفحه های مجازی

Team2 BB
بهبد برزین

کارشناس نرم افزار اتوماسیون

Logo Accounting
امور مالی و حسابداری
Team2 FGH
فرشته قاسمی

مدیر مالی

Team2 SAA2
سارا احمدآبادی

خزانه دار

Team2 NB
نوشا بلوکات

خزانه دار

Team2 SAA3
سمانه احمدآبادی

حسابرس

Team2 AMN
احمد مهدوی نیا

مشاور امور مالیاتی

Logo Office
امور مددجویان
Team2 HA
هیرسا عدلی

مسئول دفتر و امور مالی

Team2 MKHR
محسن خدارضایی

مدیر هماهنگی سازمان ها

Team2 NSH2
نگار شریفی فرد

مسئول انبار و انبارگردان

Team2 OSH
امید شریفی

خدمات و انبارگردان

Team2 SMT
مصطفی طباطبایی

مشاور امور ثبتی