خیریه مهرلیلا رسالت خود را همچون سال های گذشته خدمت رسانی به کودکان می داند، کودکانی با شرایط کم توان جسمی و ذهنی، مبتلا به سرطان و بیماری های خاص، بی سرپرست و بد سرپرست هستند.

مراجعه حضوری با تعیین وقت قبلی

27 48 98 22 (21) 98+

فعالیت های خیریه مهرلیلا

می توانید آنها را دانلود کنید و نزد خود نگه دارید

Logo Download
دانلود اطلاعات

نیکوکار و حامی گرانقدر؛

با همراهی شما جامعه درد کمتری خواهد داشت، لطفا مثل همیشه ما را یاری کنید تا بتوانیم زندگی راحت تری برای مددجویان فراهم کنیم.