خیریه مهرلیلا رسالت خود را همچون سال های گذشته خدمت رسانی به کودکان می داند، کودکانی با شرایط کم توان جسمی و ذهنی، مبتلا به سرطان و بیماری های خاص، بی سرپرست و بد سرپرست هستند.

مراجعه حضوری با تعیین وقت قبلی

27 48 98 22 (21) 98+

دکتر محسن مومنی

پزشک عمومی

مهندس حامد بابایی

کارشناس الکترونیک

مهندس سارا احمدآبادی

کارشناسی مدیریت داخلی

مهندس محمدعلی امیدی

کارشناس ارشد کامپیوتر

مهندس کیارش بلوکات

عضو هیئت مدیره

مهندس علیرضا فیاض زاده

بازرس و عضو هیئت مدیره

مهندس نوشا بلوکات

عضو هیئت مدیره

مهندس فرشته قاسمی

عضو هیئت مدیره

دکتر سعید دادگر

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

لیلا بلوکات

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره