خیریه مهرلیلا رسالت خود را همچون سال های گذشته خدمت رسانی به کودکان می داند، کودکانی با شرایط کم توان جسمی و ذهنی، مبتلا به سرطان و بیماری های خاص، بی سرپرست و بد سرپرست هستند.

مراجعه حضوری با تعیین وقت قبلی

27 48 98 22 (21) 98+

متاسفیم، ما نمی توانیم این صفحه را پیدا کنیم!

صفحه ای که به دنبال آن هستید منتقل، حذف، تغییر نام داده شده است یا هرگز وجود نداشته است.